Buna göre “Kesin Korunacak Hassas Alan” “Ulusal ve uluslararası öneme sahip tür, habitat ve ekosistemleri bünyesinde barındıran, biyolojik jeolojik ve jeomorfolojik özellikleri açısından ekosistem hizmetlerine katkı sağlayan, insan faaliyetleri sonucu bozulma veya tahrip olma riski yüksek olan, bitki örtüsü, totpgrafya ve silüetin korunması ve gelecek nesillere aktarılması gereken ve Cumhurbaşkanı kararı ile ilan edilen kara, su ve deniz alanları” diye tanımlandı. Madencilik faaliyetinin yapılamayacağı bu alanlarda kültür tabiat varlığının bulunması ve rastlanması durumunda bilimsel kazı, ortaya çıkarma ve koruma çalışmaları bakanlığın izni ile yapılabilecek.


Devami...