Osmanlı Devleti'nin son yüzyılında saray hayatının en önemli *unsurlarından biri olan Hereke Dokuma Fabrikası, dokumacılık sanatını yeniden *canlandırmak için 1843 yılında Sultan Abdülmecid döneminde "Hereke Fabrika-i *Hümayunu" adıyla kuruldu.* Sarayların döşemelik ve perdelik ihtiyacını kar...

Devami...