Pazarka?? mahallesinde dün bo?anma a?amas?ndaki e?i Ö.K'n?n tabancayla ate? açmas? sonucu hayat?n? kaybeden Fatma K'n?n, Mersin Üniversitesi (MEÜ) T?p Fakültesi Hastanesi morgundan al?nan naa??, cenaze namaz?n?n k?l?naca?? Evkafçiftli?i Mahalle Mezarl???na getirildi.
Zanl?n?n olay s?ras?nda yaralad??? Fatma K'n?n k?z karde?i Özge K. da hastanedeki tedavisinin ard?ndan ablas?n?n cenaze törenine kat?ld?.
Fatma K'n?n cenazesi, burada k?l?nan namaz?n ard?ndan topra?? verildi.

Olay
Silifke'nin Pazarka?? mahallesinde k?z karde?inin yan?na yerle?en e?i Fatma K. ile tart??an Ö.K, tabancayla ate? açm??t?. Fatma K. ile bald?z? Özge K'yi yaralayan zanl?, daha sonra ayn? silahla intihar giri?iminde bulunmu?tu.
Silah sesleri üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, Fatma K'n?n hayat?n? kaybetti?ini belirlemi?ti. Yaralanan Özge K. ile intihar giri?iminde bulunan Ö.K. Silifke Devlet Hastanesine kald?r?lm??t?.


Devami...