Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 128 Kovid-19 testi yap?ld?, 6 bin 261 ki?inin testi pozitif ç?kt?, 69 ki?i hayat?n? kaybetti. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden payla??ld?. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 128 Kovid-19 testi yap?ld?, 6 bin 261 ki?inin testi pozitif ç?kt?, 69 ki?i hayat?n? kaybetti, hasta say?s? ise 561 olarak kay?tlarda yer ald?.
A??r hasta say?s? 997 oldu, 6 bin 217 ki?inin Kovid-19 tedavisinin veya karantinas?n?n sona ermesiyle iyile?en say?s? 5 milyon 192 bin 945'e yükseldi. Test say?s? 56 milyon 570 bin 784'e ula?t?, vaka say?s? 5 milyon 319 bin 359, vefat say?s? ise 48 bin 593 oldu. Haftal?k verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oran? yüzde 2,7, yatak doluluk oran? yüzde 49,9, eri?kin yo?un bak?m doluluk oran? yüzde 60, ventilatör doluluk oran? yüzde 27,8, ortalama temasl? tespit süresi 7 saat ve filyasyon oran? yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
Son dakika haberi: Maske kararlar? pe? pe?e al?nd?! Art?k zorunlu de?il... Son dakika haberi... Telafi e?itiminin detaylar? ortaya ç?kt?!Devami...