Ya?am?n?n büyük bölümünü mahalle muhtar? olarak geçiren Kardan (88), görev yapt??? Adalar Mahallesi'nde dün vefat etti. Ömrünün son günlerine kadar görevini sürdüren 20 çocuk babas? Kardan'?n vefat?, mahalle sakinlerini yasa bo?du. Son olarak 31 Mart 2019'da yap?lan seçimlerde muhtarl?k mührünü ta??maya tekrar hak kazanan Kardan'?n yak?nlar?, mahalledeki taziye evinde ba? sa?l??? dileklerini kabul etti. Burada, koronavirüs salg?n? nedeniyle al?nan tedbirlere uyularak dualar okundu. Kardan'?n yak?nlar?ndan Ferit Çakan, Kardan'?n ilçe genelinde çok sevildi?ini belirterek, "Muhtarl??? dedemden ald? ve o günden beri sürdürüyordu. Sürdürmesinin en büyük sebebi ailemizden ald??? terbiyeyle örnek olmas?yd?. ?ki mahallenin, hatta üç mahallenin büyüklü?ünü yapt?. Tabii ki Malazgirt'te sevilen, say?lan, bar?? yerlerini gezen ve kendisini ta??yan birisi olarak da seviliyordu." diye konu?tu.
Muhtarl?k görevi birinci azaya verilecek
Malazgirt Kaymakam? Yi?it Ya?ar Demirer, AA muhabirine, Adalar Mahallesi muhtar? Re?it Kardan'?n hayat?n? kaybetmesinden duydu?u üzüntüyü ifade ederek, "Allah rahmet eylesin. Çok sevdi?imiz bir muhtard?. Seçim yapmay? dü?ünmüyoruz. Muhtarl?k mührünü birinci aza olan Emrah Balc?'ya teslim edece?iz." dedi.Devami...