Ba?kanl???n internet sitesinden yap?lan aç?klamaya göre, ülke genelinde görev yapan 331 bin 491 özel güvenlik görevlisi, 2 bin 248 özel güvenlik ?irket, e?itim kurumu ve alarm izleme merkezi yöneticisi ile özel güvenlik e?itim kurumlar?nda e?itim veren 3 bin 339 uzman e?itici öncelikli a?? uygulamas? kapsam?na al?nd?.
Sa?l?k Bakanl???nca a?? randevular? tan?mlanan özel güvenlik görevlileri, uzman e?iticiler ve yöneticiler, "enabiz.gov.tr" internet sitesinden randevular?n? alabilecek.
Bakanl?k aç?klad?! 19.45 itibar?yla de?i?ti

Devami...